Nettbutikken er åpne i EN UKE for bestilling av drakter

Da har webshop åpnet for draktbestilling da det hav  vært en del som ønsker å bestille mer tøy.

NB: Det kan ikke gis garanti for at tøy fra denne bestillingen kan leveres tidsnok for Color Line Tour 

Vi har to nettbutikker, en for vanlige drakter og en for Pink Riders.