ACC NEED YOU – NOW!

ACC NEED YOU – NOW!

Vi trenger flere til å hjelpe til på Herefoss rundt torsdag 9.mai (Kr. Himmelfart). Sett av dagen og hjelp til med å få arrangere Agders tøffeste og hardeste ritt.

we need you

Det er flere ubesatte oppgaver som hjelpemannskap, masterbil-sjåfør og sekreteriats-oppgaver. Meld deg for våre rittledere.

Rittledere:

Bjørn Egil Bakke – mobil 905 28 912

Kjell Jørgen Steinsholm  – mobil 915 82 503