ACC har inngått ny samarbeidsavtale med Sparebanken Sør for perioden 2020 til 2022

Etter søknad om videre samarbeidsavtale med Sparebanken Sør, fikk Arendal Cykleclub 13.november 2020 innvilgete videreføring av avtalen for en ny 3års periode (2020 – 2022).
Avtalen ble signert av Arendal Cykleclub sin Leder, Sølve M. Strømsland, og Ass. Banksjef Frode Kristiansen.

Formål: 
Et samarbeid med ACC vil gi Sparebanken Sør god synlighet og tilføre nye potensielle kunder. Avtalen skal være med på å gi ACC det økonomiske grunnlaget slik at klubben kan skape sterke arena for store og små, med trygghet, samhold og kvalitet.

Utover årlig sponsorat, har ACC søkt og fått en gave fra Sparebanken Sør Gavefond.

“Arendal Cykleclub gjør et viktig arbeid for unge og voksene i lokalmiljøet.
Sparebanken Sør gavefond ønsker å støtte dette arbeidet og har bevilget en gave på kr. 115 000 for perioden 2020 – 2022.”

Dette er en meget viktig samarbeidsavtale for ACC, som vil styrke ACC sine muligheter til å fortsette arbeidet med å tilrettelegge sykkel og treningsglede til barn og voksene i lokalområdet.

ACC oppfordrer alle medlemmer til å kontakte Sparebanken Sør for finansiell rådgiving og bruk av deres tjenester.
Sparebanken Sør
Vesterveien 1 A/B
4809 ARENDAL