Ås-runden

VEGÅRSHEI IL-SYKKELGRUPPA INVITERER TIL TERRENGSYKKELRITTET ”ÅS-RUNDEN”

LØRDAG 8. SEPTEMBER 2012

 

Velkommen til Ås-runden 2012. Dette terrengsykkelrittet hadde sin beskjedene premiere i 2006.

Etter dette har deltagerantallet vokst litt, men vi har mye å gå på. Løypetraseen er meget godt

mottatt både av den profesjonelle terrengsyklisten med erfaring fra Norgescup, Birken,

Grenseritt og Farrisrunden til sykkelmosjonisten. Vi kjenner til den solide deltagelsen fra

distriktet i bl.a. Birkebeinerrittet og ønsker å se langt flere av disse på startstreken i en

sterkt forkortet, men mye artigere løype på Vegårshei. Vi lover en godt merket trase med

følgebil (4-hjuling) og et solid vakthold på kritiske punkter.

 

Fremmøte/Startsted:   Vegårsheihallen. Myra i Vegårshei sentrum

Start:                           Fellesstart alle klasser kl. 15.00.

Løype:                        Det vises til eget kartvedlegg. Løypa er ca 25 km.

Start vis av vis Vegårsheihallen . Følger RV-414 sydover 1,5 km til enden av Myresletta. Tar der av riksveien og inn på skogsbilvei (gamlevei) som har avtagende bredde og kvalitet fram til nedkjøring på RV-414 ved Hauglandsdammen. Utkjøringa på riksveien krever oppmerksomhet! Følger så RV-414 nordover igjen ca 1,3 km til avkjøring Ås høyre side. Følger kommunal grusvei til Ås gård. Gjennom tunet på Ås og videre på skogsbilvei i bratt utfor bakke ned til Dalselva. Så følger løypas mest krevende parti med ca 2 km traktorvei opp Haukåsdalen og ut til skogsbilveien ved Songetjenna. Skogsbilvei forbi, Lia, Flaten til Hola. Videre på kommunal grusvei forbi gården Værland fram til Rønnås. Krapp avkjøring mot venstre og nytt terrengparti på gammel kjerrevei/sti (ca 0,9 km) over til Arnheim. Kommunal vei fra Arnheim og ut på RV-416. Obs! Farlig utkjøring på riksveien. RV-416 nordover ca 2,5 km forbi krysset RV-416/RV-417, ved Bråten. Avkjøring til nytt terrengparti 150 m etter veikrysset. Følger den gamle ”Risørveien” (kjerrevei/sti) ca 0,7 km over til Ljøsvann. Ut på skogsbilvei og videre på gårdsvei halvveis gjennom Ljøstadgrenda. Kort kjerrevei strekke til Kvennvollen. Ut på asfaltert vei i Ljøstadfeltet over smal bru ved Lille-elv og ut på den gamle asfalterte riksveien ved Saga. Følger gammel riksvei over bruene (Storelva) forbi brannstasjonen (gammel bussgarasje) ut på RV-416 til Myrakrysset. Til høyre i Myrakrysset og 300 m langs RV-414 til mål vis av vis Vegårsheihallen.

Mål/samlingsplass:    Vegårsheihallen. Myra i Vegårshei sentrum.

Klasser:                      Klasse gutter/jenter 13-14 år

Klasse gutter/jenter 15-16 år

Klasse gutter 17 år og eldre

Klasse jenter 17 år og eldre

 

Påmelding:                  Påmelding på startsted/samlingsplass ved Vegårsheihallen fra 13.30 til senest 14.40.

Startkontingent:          Betales ved påmelding. T.o.m. 16 år: kr. 50,-. F.o.m. 17 år: kr. 100,-. Det er påbudt med gyldig lisens. Engangslisens kan løses ved påmelding.

Premiering:                 Premiering i målområdet umiddelbart etter løpet.

Garderrobe/dusj:        Fjellheim

Info/Rittleder/:            Ole Tom Kroken (37 16 93 85/ 97 51 15 84)

Se også: www.heia-heia.no

 

VELKOMMEN TIL TERRENGSYKKELRITT I VEGÅRSHEI`S DYPE SKOGER !

Med hilsen

VEGÅRSHEI IL SYKKELGRUPPA