Møte ACC gruppene – Colorline tour

ACC Express-gruppene møtes igjen for å planlegge sesongen inn mot rittstart samt bli enig om opplegget rundt CLST-helgen.

STED: TYHOLMEN HOTELL – sal B (Merk – det er ikke Kroverten)
Dato: Tirsdag 21. februar
Klokke: 18.00 – 19.30/20.00
Bevertning: kun kaffe
 
Agenda:
Status påmelding
Ressurspersoner
Planlegging rundt helgen CLST
Trening og konkurranseplan
Rullekjøringens prinsipper – dette er tenkt spesielt for Gruppe 2 og er tenkt å starte ca kl 19.30. Alle som har lyst kan selvesagt være med på dette.
Ta med deg din gode sykkelform og kom. Har du andre kjente som vurderer å sykle og kan sykle i enten gruppe 1 eller 2 så ta de med.
Pedalhilsen
Eddie, Einar Express, Winfried, Lucas og Terje
PS: Samme er sendt per epost, men det var en del feil med enkelte epostadresser. Spre det gode budskap til ALLE!

ACC Elite første trening samling 2012

Helgen 27.-29.januar hadde ACC Elite treningshelg med utgangspunkt i Froland, hjemme hos Ørjan. Helgen ble fylt opp med tre kvalitetsøkter,

fokuset var mest mulig tid på sykkelen, samt det sosiale.
Grunnet kraftig snøvær på fredagen, ble økta kjørt inne på trim IT. Spinning først, før vi avsluttet med litt basistrening. Deretter kom vi til ferdig mat og fantastisk service hjemme hos Ørjan. Her fylte vi opp med næring og diskuterte en del tanker rundt kommende sesong. Lørdagen våknet vi til 5 minus og en del vind. Men vi kom oss på mtb syklene og fikk en super tur vestover. I Grimstad ble det niste og kakaopause midt i gågata.
Vel hjemme igjen, etter en flott og lang tur, slappet vi godt av, kjørte en skikkelig uttøying og restitusjonsdel, før vi fikk servert et magisk tacomåltid.
Søndagen startet vi 9.30, mye vind, og ca 6 minus. Nok en god langtur ble gjennomført, og ble en verdig avslutning på en super helg!

Dette var den første av fire/fem helgesamlingene elitelaget skal ha før sesongstart. Det vil bli en samling i februar, en/to i mars og en/to i april.

2011 sesongen ble veldig spolert for elitelaget, grunnet sykdom og skader. Men den er nå glemt, og det jobbes nå målrettet frem mot NM på
“hjemmebane” i 2013.

Elitelaget for 2012 sesongen vil med etter all sansynelighet bestå av Ørjan Hurv (1992), Fredrick Berntsen (1982), Pål Øyvind Brattekleiv (1990),
Stian Lillevåje (1990) og Petter Bilstad (1986). Fredrick har mye skole, og er litt usikker i forhold til hvor mye han kan få trent og vært med,
Petter og Ørjan er i gang med trening igjen etter sykdom gjennom hele forrige sesong, Stian, som studerer i Bø, jobber hardt og er svært motivert,
mens Pål Øyvind også er i full gang med forberedelsene til årets sesong.

Årsmøte 2011

Så er årets årsmøte historie. 30 medlemmer hadde satt av kvelden på Kroverten. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet og nytt styre valgt.

To forslag til endringer i vedtektene behandlet. Legges ut for seg selv på vår nettside.

Ellers vil det komme grundig informasjon vedrørende deltakelse i NC og Nm samt erstatnig av ødelagt tøy.

Det nye styret bastår av:

 • Terje Grut-Johnsen Leder
 • Birger Sørgaard Nestleder
 • Ada Koch Sekretær
 • Lars Petter Maltby Kasserer
 • Einar Solberg Styremedlem
 • Lucas Icasatti Styremedlem
 • Kjetil Heggtveit Styremedlem
 • Eddie Sørensen Vara
 • Fredrik Berntzen Vara

—————–

Premieutdelig av klubbmestere og beste utvikling i diverse disipliner.

 • Beste utvikling landevei ble Øystein Røyneland
 • Beste utvikling terreng ble Ada Koch
 • Beste utvikling +50 ble Einar Gjeruldsen.

Vi gratulerer.

Tradisjonen tro ble det trukket 5 gavekort a. kr. 1.000,00, blant vakter og

hjelpemannskaper.

Vinnere ble:

 • Einar Gjeruldsen
 • Risto Bojanic
 • Røyneland  (SENIOR)
 • Steinar Boye
 • Anskar Syvertsen

Vinner av gavekort på kr. 1.500 blant deltakerne på samtlige disipliner i klubbmesterskapet ble:

 • Helge Ruud.

 

Trond Fr. Winther

Innkalling til årsmøte

Sted: Kroverten på Hisøy

Tid: Tirsdag 24 Januar KL. 18.00

Saker:

 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling
 2. Valg av møteleder, referent samt to til å underskrive protokollen
 3. Årsberetning, revidert regnskap  2011 og budsjett for 2012
 4. Valg av styre, revisor og faste utsendinger
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Behandle innkomne forslag

Premieutdeling:

 • Klubbmesterskap
 • Beste utvikling landevei
 • Beste utvikling terreng
 • Beste utvikling 50+

Det vil bli trukket på 5 gavekort a kr. 1.000,00,  blant de som har bidratt som vakter etc. i året vi har bak oss, samt et gavekort på kr. 1.500,00 blant de som deltok på alle tre klubbmesterskapene: terreng, tempo og landevei.

Årsberetning vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside så snart den er ferdig skrevet og redigert.

Det oppfordres til medlemmene å ”printe” denne ut, og ta med på årsmøtet. Det vil bli lagt ut et begrenset antall på selve årsmøtet.

Enkel servering .

Styret møter kl 17.00