Fellesmøte ang.CLST 2013

Velkommen til fellesmøte på Sør Amfi Torsdag 29.11.12 kl. 19.30, kommer tilbake til hvilke møterom vi får booket.

Agenda:

Aust-Agder Express “Kretslag”

Kapteiner , Einar R Solberg , Terje G Johnsen + en til trengs

ACC 1

Kapteiner , Winfried E Wegner flere trengs

tidligere års Erfaringer

Trenings opplegg

Interesse liste pr 17.11.12

Praktisk og Sosialt

Ovennevnte agenda vil bli diskutert og belyst under fellesmøte og det er viktig at alle som møter tenker igjennom innspill og som vi alle vet trengs det personer til å lede og planlegge for hvert lag.

Det ser ut til at etter den interessen som er vist så langt kan legge grunnlag for 2 lag. eller om mulig 3 lag.

velkommen til CLST 2013

Einar, Terje, Winfried