Fellestrening ACC 2

Fellestrening ACC 2

begynner onsdag 03.04.13 kl. 18.00. Vi møtes på Rykene v sagbruket.

Vi øver rullekjøring. Først i mindre grupper og så gradvis større grupper.

Satser på at snøen er borte – i hvert fall på veiene.

Mer informasjon følger etterhvert.

Hilsen – Winfried, Sam og Trond Fredrik