Kjære medlem i Arendal Cykleclub!

Gjennom 2019 fulgte ACC prosjektet Idretten Skaper Sjanser (ISS).
Her bidro vi med å følge opp og inkludere en av deres utøvere (Rachid) i den flotte klubben vår. Dette gjennom å inkludere Rachid i klubbens treningstilbud og gi han muligheten til delta i det sosiale og hyggelige miljøet i ACC.

I juni 2020 nådde gruppen målet de gjennom perioden 2019/2020 hadde trent for, nemlig å sykle 1250km og 19000 høydemeter, fra Oslo til Ålesund.
Flere ACC syklister fulgte Rachid på etappen fra Helle til Lysebotn.

Nå søker Arendal Cykleclub en prosjektleder, som kan følge en ny gruppe med syklister i sesongen 2020/2021, med mål om å delta i Arctic Race i august 2021.

Arendal Cykleclub har fått en enestående sjanse til å delta i prosjektet; Idretten Skaper Sjanser (ISS). Dette er et lavterskeltilbud for rusavhengige på dag og kveldstid og tilbys av Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund. Målet er å hjelpe en marginalisert gruppe tilbake til samfunnet gjennom idretten ved å reparere fysisk uhelse, generell mestringsfølelse og bedret selvfølelse.

Prosjektet er i første omgang ment å vare i tre år, med tildeling av midler for ett år av gangen. Dette innebærer at ACC får midler til å opprette en stilling (100% – evt. brøkdeling) som skal bygge og trene et «lag» frem mot et felles mål om deltakelse i arrangementet «Arctic Race» i aug. 2021.

Klubben søker i den forbindelse etter en person (evt. flere ved oppdeling) som har hodet og ikke minst hjertet på rett plass til å drive et slikt prosjekt fremover. Formelle kvalifikasjoner vil være underordnet en lidenskap for idretten og dens nytte som samfunnsverktøy inn mot en gruppe med lite tradisjonell idrettserfaring. Oppgavene vil primært bestå i organisering av treninger, samlinger og turer for laget, men en vil erfaringsmessig også måtte håndtere utfordringer som ligger nokså fjernt fra det å trene et lag. Dette er ikke en jobb som lett passer inn i et 8-16 format, men kan by på utallige spennende utfordringer og muligheter for den rette personen. Vedkommende vil innenfor prosjektets rammer få relativt frie tøyler til å skape «sin» arbeidsplass. Dette vil også inkludere mediekontakt og sponsorjakt i et prosjekt som vil få oppmerksomhet og være attraktivt å forbindes med.

Lønnsrammen er mellom kr. 5-600’, og du/dere vil få en prosjektstilling (midlertidig ansettelse) for ett år av gangen. Klubben kan legge opp til muligheter for bonus på sponsorinntekter som derigjennom kommer prosjektet og leder til gode.  Ved nærmere spørsmål om stillingen kan du kontakte Sølve Strømsland på mob.91549859, evt. e-post: sstromsland@gmail.com

Søknad sendes pr. e-post til sstromsland@gmail.com
Søknadsfristen er 28.september.
Ønsket tiltredelse: SNAREST.