Innkalling årsmøte 26.februar 2013

STED:                SØR AMFI, Myra

TID:                   TIRSDAG 26 FEBRUAR KL. 19.00

SAKER:

  1. Godkjenning av dagsorden og innkalling
  2. Valg av møteleder, referent samt to til å underskrive protokollen
  3. Årsberetning 2012, revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013
  4. Valg av styre, revisor og andre av klubbens utvalg/representanter
  5. Fastsettelse av medlemskontingent
  6. Behandling av innsendte forslag

 

I etterkant vil det bli premiering og trekking av gavekort for medlemmer som har bidratt til aktivitetene i 2012 sesongen.

Årsberetningen med regnskap, samt event innkomne forslag, vil bli sendt medlemmene senest 2 uker før årsmøte. De som ikke har mottatt denne gir beskjed til terjegrut@gmail.com eller mobil 934 84 777. Medlemmene oppfordres til skrive ut innkalling/årsmelding og ta med på årsmøtet da det vil bli lagt ut et begrenset antall på selve årsmøtet.

 

Det vil serveres pizza ca. 20.30

Styret møter kl 18.00

Mvh Styret ACC