Innkalling til årsmøte

Sted: Kroverten på Hisøy

Tid: Tirsdag 24 Januar KL. 18.00

Saker:

  1. Godkjenning av dagsorden og innkalling
  2. Valg av møteleder, referent samt to til å underskrive protokollen
  3. Årsberetning, revidert regnskap  2011 og budsjett for 2012
  4. Valg av styre, revisor og faste utsendinger
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Behandle innkomne forslag

Premieutdeling:

  • Klubbmesterskap
  • Beste utvikling landevei
  • Beste utvikling terreng
  • Beste utvikling 50+

Det vil bli trukket på 5 gavekort a kr. 1.000,00,  blant de som har bidratt som vakter etc. i året vi har bak oss, samt et gavekort på kr. 1.500,00 blant de som deltok på alle tre klubbmesterskapene: terreng, tempo og landevei.

Årsberetning vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside så snart den er ferdig skrevet og redigert.

Det oppfordres til medlemmene å ”printe” denne ut, og ta med på årsmøtet. Det vil bli lagt ut et begrenset antall på selve årsmøtet.

Enkel servering .

Styret møter kl 17.00