Lisenser 2013 – bestill nå!

Du kan nå bestille lisens for sesongen 2013. Som medlem av sykkelklubben har du mulighet til å bestille herårslisens. Helårslisensen gir deg en rimelig forsikring på ritt og organisert trening. I motsetning til engangslisenser som kun gir dekning under det aktuelle rittet så dekker også helårsforsikringen skader som også måtte oppstå under organsiert trening. Det gir deg også mulighet til å delta i aktive ritt. Engangslisenser kan ikke løses på aktive ritt.

Vi anbefaler alle som trener en god del, og spesielt de som er med på ukentlige fellestreninger enten det er tirsdagstreninger i terrenget eller landeveistreninger til rittet Kristiansand – Hovden om å løse lisens. Det gir ingen god følelse å ha vært med i en velt, selv om du ikke var årsaken til velten, du selv har helårsforsikring og er derfor godt dekket f.eks mot tannskader, mens en annen som også veltet ikke har helårsforsikring og må kanskje dekke behandling av tannskader for 1.000-vis av kroner selv.

Ta dine forholdsregler – sykle trygt og med helårslisens.