Medlemskontigent og medlemsregister

Giro for innbetaling av medlemskontigent er sendt ut. Har du ikke mottatt giro for medlemskontigenten så kan det skyldes at vi har registrert feil adresse i medlemsregisteret. Sende da en epost til klubben så vi får rettet opp dette snarest. Det er desverre ingen sammenheng mellom lisensregisteret og medlemsregisteret så vi fanger ikke opp der om det er forskjellige adresser.

Medlemskontigenten må være betalt for at skal du ha møterett og stemmerett under klubbens årsmøte 26.februar.

Familiemedlemskap

Husk at klubben har et bra tilbud for familiemedlemskap. Det koster ikke noe mer å melde inn menner, koner eller barn. Derfor meld inn hele husstanden idag så får alle i familien benytte medlemsfordelene.

For å melde fra om riktig adresse eller melde inn familiemedlemmer så send en epost til klubben på post@arendalcc.no snarest.