Møte ACC gruppene – Colorline tour

ACC Express-gruppene møtes igjen for å planlegge sesongen inn mot rittstart samt bli enig om opplegget rundt CLST-helgen.

STED: TYHOLMEN HOTELL – sal B (Merk – det er ikke Kroverten)
Dato: Tirsdag 21. februar
Klokke: 18.00 – 19.30/20.00
Bevertning: kun kaffe
 
Agenda:
Status påmelding
Ressurspersoner
Planlegging rundt helgen CLST
Trening og konkurranseplan
Rullekjøringens prinsipper – dette er tenkt spesielt for Gruppe 2 og er tenkt å starte ca kl 19.30. Alle som har lyst kan selvesagt være med på dette.
Ta med deg din gode sykkelform og kom. Har du andre kjente som vurderer å sykle og kan sykle i enten gruppe 1 eller 2 så ta de med.
Pedalhilsen
Eddie, Einar Express, Winfried, Lucas og Terje
PS: Samme er sendt per epost, men det var en del feil med enkelte epostadresser. Spre det gode budskap til ALLE!