Arendal Cykleclub

Arendal Cycleklub ble stiftet 14.februar 1975.

Før dette var sykkelinteressen i Arendalsregionen ivaretatt av Arendal Skøiteklubb. Sykkelinteressen var fra tidlig på 30-tallet organisert som en undergruppe til skøiteklubben i Arendal.

Idag er det nesten 350 medlemmer i Arendal Cykleclub. Det er stor aktivitet innenfor både landveissykling og terrengsykling. Klubben har stor bredde i forhold til nivå fra elite til den typiske mosjonist.

Sykkelklubben arrangerer flere ritt i løpet av sesongen:
Vårtråkken (temporitt landevei)
Herefoss Rundt (landeveisritt)
Klubbmesterskap (tempo, landeveg og terreng)

Formålet vårt er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), hvor arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Sykkeldrakter får vi fra Trimtex. Vi har bestillingsvindu  3-4 ganger i året. Slik at det er enkelt å få tak i nye draktsett for gamle og nye medlemmer.

Vår Visjon – Sykling for Alle

Sykling er klubbens hovedaktivitet. Den er hovedsakelig tuftet på de to sykkelgrenene landeveissykling og terrengsykling.

Alle skal føle seg velkommen i klubben og skal tilbys et aktivitetstilbud som er tilpasset nivå og alder. Sykling er en idrett hvor mange på ulike nivåer kan trene sammen – gleden av å sykle sammen med andre

Våre Verdier

 • Fellesskap

  Vi skal ha et godt sosialt miljø som inkluderer alle. I mange sammenhenger er sykling en lagidrett. Det innebærer at vi skal gjøre hverandre gode.

 • Respekt

  Vi skal vise respekt for alle. Vi skal vise respekt for trafikkregler og andre trafikanter. Vi skal vise respekt for konkurrenter. Vi skal vise respekt for naturen og grunneiere.

 • Fart og Utholdenhet

  Fart og utholdenhet er to grunnleggende fysiske egenskaper som trenes opp med sykkel aktiviteter. Det er en verdi fylt av spenning og action ofte over lang tid. Fart tiltrekker og besnærer. I tillegg er fart en verdi som kommer godt til uttrykk i forhold til organisatoriske og operative forhold: evne til å gi raske svar, å vise fleksibilitet og snarhet i saksbehandling og andre administrative oppgaver.Utholdenhet er en verdi som sier noe om tid. Det skal også prege klubbens arbeid. Vi skal skynde oss langsomt i utviklingen av klubbens utøvere og organisasjon. Vi skal ikke gi oss der vi møter motstand, men holde ut til vi når våre mål.

 • Idrettsglede

  Idrettsglede for alle er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har lyktes når alle føler seg velkomne og når samhold og ekte glede preger hverdagen i klubben.