Oppstartsmøte klubbutvikling

Klubbutviklingskveld med stort engasjement – nå begynner jobben!

Siste tirsdag i januar hadde vi oppstartsmøte i klubbutviklingsprosjektet vårt. 14 engasjerte sykkelinteresserte møtte opp. Møtet ble ledet av klubbguide Bjørn Birkeland fra sykkelforbundet og sykkelklubben Frøy.

Klubbutviklingsprosjektet følger en mal utarbeidet for NCF og NIF hvor man tar utgangspunkt i (sykkel-)hjulet, hvor navet er selve medlemmene. Uten de så går ikke hjulet rundt. Innenfor hjulet skulle vi vurdere hvordan klubben presterte i forhold til 6 hovedområder:

 • Ledelse – styre og stell (inkl økonomi osv)
 • Trenere
 • Organisering
 • Anlegg
 • Aktivitetstilbud
 • Arrangement

Klubbutvikling - bilde av hjulet

Det medlemmene mente som var spesielt positivt med klubben var:

 • Ledelse – styre og stell
 • Anlegg
 • Arrangement

Der klubben har størst potensialet er på områdene:

 • Aktivitetstilbud
 • Trenerkompetanse

Videre ble det jobbet individuelt, i par og deretter i større grupper for å komme fram til tiltak som kan settes igang for å utnytte potensialet i klubben.

Tre hovedområder utpekte seg i første omgang:

 • Etablere og organisere flere treningsgrupper (landevei/terreng og i forhold til aktivitetsnivå og ambisjoner)
 • Barn og unge
 • Sosiale tiltak forøvrig

 

Det er nå jobben starter!

Det ble utarbeidet flere konkrete tiltak innenfor de ulike områdene. Noen er enkle og kan nesten startes med en gang andre krever litt arbeid. Dette kommer ikke av seg selv og det er NÅ jobben starter. Vi ønsker derfor flere engasjerte personer som kan tenke seg til å bidra på ulike områder, være seg det er stort eller lite. Vi ønsker derfor at alle som lurer på om de kan gjøre noe mer for klubben enn å sykle ritt selv, tar kontakt med styret. Send en epost til post@arendalcc.no og meld din interesse. ACC need you NOW!

Ønsker du å lese hele “sammendragsrapporten” som Bjørn Birkeland har laget, kan du lese den her.

Deltakere klubbutviklingStyret takker alle som deltok på klubbutviklingskvelden for mange gode innspill og tilbakemeldinger.