Program årsmøte 2015

Vi ønsker alle velkommen til vårt åpne årsmøte, både nye og eksisterende medlemmer!

Kl 18.00: Vi starter med et inspirerende foredrag med Leif Gautestad

«Motivasjon om å utvikle seg som utøver, klubb eller menneske.»

kl 19.00: Offisielt årsmøte Arendal Cykleclub 2015

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av dagsorden og innkalling
 3. Velge dirigent(er), referent samt to til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Foreta følgende valg:
  1. nestleder
  2. 2og 2 varamedlem
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

kl 20.30: I år er klubben 40 år og det blir servering av jubileumskake og kaffe

Generell info fra leder med premiering

Premiere på klubbens helt nye hjemmeside med Roar Walderhaug.

 

Dokumenter kan lastes ned her