Refusjon av startkontigent

Starter du i klubbens egne ritt og og i tillegg hjelper til som arrangør på noe annet vil du få refundert startkontingenten i forhold til antall ganger du har hjulpet til.

Eksempel 1: Du har startet i ett ACC-ritt og vært rittvakt på et annet. Da får du refundert denne startkontingenten. Eksempel 2: Du har startet i to ACC-ritt og vært rittvakt på et tredje. Da får du refundert en startkontingent.
Husk også at refusjonen gjelder kun ordinær startkontingent og ikke etteranmeldingsavgift. Det forutsetter også at du syklet for Arendal CC (og ikke bedriftsidrettslaget f.eks) og stilte i klubbens sykkeltøy.

Skjemaet fyller du ut etter at sesongen er avsluttet og innen 31.oktober om du ønsker refusjon.