Refusjon av startkontingent 2013

Har du startet i ett eller flere av klubbens egne ritt i 2013 og i tillegg har hjulpet til som i arrangementet av andre ritt i vår regi kan du søke om å få refundert startkontingenten i forhold til antall ganger du har hjulpet til.

Eksempel 1: Du har startet i ett ACC-ritt og vært rittvakt på et annet. Da får du refundert denne startkontigenten. Eksempel 2: Du har startet i to ACC-ritt og vært rittvakt på et tredje. Da får du refundert en startkontigent.

Husk også at refusjonen gjelder kun ordinær startkontigent og ikke etteranmeldingsavgift. Det forutsetter også at du syklet for Arendal CC (og ikke bedriftsidrettslaget f.eks) og stilte i klubbens sykkeltøy.

Eventuelt betalt startkontingent i forbindelse med 13Mila som ble avlyst skjer uavhengig av dette.

Skjemaet fyller du ut etter at sesongen er avsluttet og innen 15.november om du ønsker refusjon.