Ressurspersoner søkes!

Vi trenger personer som kan være med å videreutvikle klubben!

Det vi først og fremst tenker på er personer som kan være:

  • Trener for barn og ungdom
  • Med i rittkomite landevei
  • (evt. andre oppgaver)

 

Om ønskelig vil klubben være behjelpelig med og dekke kostnader knyttet til trenerkurs.

Vi stiller ingen spesielle krav, men godt humør og ekte sykkelglede er en forutsetningJ

 

Personer som ønsker å ta ett tak for klubben kan ta kontakt med:

Fredrick Berntsen

Mail: johanfber@gmail.com

 

Styret i ACC