Retningslinjer for støtte ved deltagelse i mesterskap og NC landevei/terreng

Styret har utarbeidet følgende retningslinjer for støtte til deltagelse i ritt:

NC ritt barn, ungdom og junior og NM deltagelse

 • Startkontingent dekkes i sin helhet for nasjonale aktive ritt (med andre ord dekkes ikke deltakelse i turklasse).
 • Klubben dekker kun laveste startkontingent, ved etteranmelding må mellomlegget dekkes av den enkelte.
 • Det dekkes ikke reisekostnader, men kan søkes ved spesielle tilfeller.
 • Det skal velges en rimelig løsning til overnatting. Det er satt en øvre grense på kr 400,- i støtte pr overnatting pr person. Beløp som overskrider denne satsen, må dekkes av den enkelte. Det dekkes overnatting for 1 leder pr 3 aktive etter samme regler som overfor.
 • Det gis ingen diett i forbindelse med ritt.
 • Det må løses helårslisens for å få støtte.
 • Søknad om støtte sendes leder av styret etter endt sesong.

 

NC ritt Senior, Master og NM deltagelse

 • Startkontingent dekkes i sin helhet for nasjonale aktive ritt (med andre ord dekkes ikke deltakelse i turklasse).
 • Klubben dekker kun laveste startkontingent, ved etteranmelding må mellomlegget dekkes av den enkelte.

 

Øvrige ritt/treningsleir:

 • Det må søkes styret spesielt om støtte.

Det forutsettes at rytter:

 • har betalt medlemsavgift, lisens og ikke skylder klubben penger.
 • må stille til start i rittet for å kunne få dekket kostnadene. Sykdom godtas som gyldig fravær.
 • må stille i siste versjon av klubbdrakt.
 • sender rapport til styrets leder fra rittene som kan legges på klubbens hjemmeside.

 

Lykke til med sesongen!

Vedtatt av styret 3. april 2014

 

DRAKTSTØTTE

Utøvere som har deltatt i NM/Nordisk/VM/NC kan søke støtte til draktsett etter endt sesong.

Styret avgjør på basis av utøvers innsats igjennom sesongen.

 

Vedtatt av styret 3. april 2014