Sørlandsmesterskap landevei

Grimstad Sykleklubb inviterer til Sørlandsmesterskap landevei

(Forutsetter aktiv lisens – ungdomslisens 10 – 16 år)

 

Rittets navn/type Sørlandsmesterskap fellesstart
Når Søndag 16. september – første start kl 10.00 Endelig startoppsett så snart det totale antall deltakere er kjent – legges ut påwww.grimstadsk.no fredag kveld
 
Startsted Start/mål ved Landvik Sparebank/Resvik, Grimstad  
     
Opprop Ved startstedet fra kl 10.00
 
Løype Resvik – fv 31 og fv 54 Gjerbrøndveien til rundkjøring rv 420 Bergemoen, rv 420 forbi Bergemoen senter til x fv31, fv 31 Bergemoen – Landvik Kirke xfv, fv32 Landvik Kirke – Resvik/Landvik Sparebank Totalt 5,5 km
 
Klasser W/M 10, 11-12, 13-14, 15-16, junior, senior og masters Masters kan melde seg på og starte i senior
 
Distanser K/M 10 = 1 runde = 5,5 km

K/M 11-12 = 2 runder = 11 km

K 13-16, M 13-14 og K Masters = 4 runder = 22 km

M 15-16, K junior og Masters = 5 runder = 27,5 km

M junior = 6 runder = 33 km

M senior = 7 runder = 38,5 km

 
Startkontingent 10-16 år kr 50,-, eldre kr 100,-. Betales ved oppmøte Dobbel startkontingent ved etteranmelding
 
Påmeldingsfrist Pr. e-post til post@grimstadsk.no innen

onsdag 12. september kl 21.00

  Oppgi, Navn, klasse, klubb og lisensnummer.
 Premiering I h t NCF’s reglement Medaljer til de 3 beste i hver klasse begrenset til 1/3 av antall startende
 
Etteranmelding Kan tas i begrenset omfang fram til startdagen

kl 08.00

 

Grimstad, 3. september 2012

for Grimstad Sykleklubb

Rune Johannessen

Formann