Startliste Vårtråkken

I morgen braker det løs for Vårtråkken 2015. Under ligger endelig startliste.

NB! Start og mål er flyttet ca 1 km opp i bakken med retning Blakstad ved innkjøringen Lindtveit.

 

Ingen parkering oppe ved start og mål. Veldig viktig!

Bruk parkering nede ved fabrikken, (tidligere startområdet)