På Norges Cykleforbund Region Sør sitt ting i Sandens 6.februar ble Terje Johnsen enstemmig valgt til regionens nye leder. Regionen er et resultat av regionaliseringsprosessen som Norges Idrettsforbund og Norges Cykleforbund har gjennomført. Det betyr i realiteten en fusjon mellom tidligere sykkelkretser. NCF Region Sør organiserer alle klubber i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder.

“Det er med både stolthet og en viss nervøsitet at jeg overtar vervet som leder i Norges beste sykkelregion” svarer Terje på «utøver-spørsmålet»: Hva føler du nå? “Husk at vi i 2015-sesongen fikk en verdensmester i Gunn Rita Dahle Flesjå, vi fikk 19 proffseiere av Aleksander Kristoff og i tillegg har vi 3 «proff-lag» i regionen. Et fra Grimstad og to basert i Stavanger-regionen. I tillegg hadde vi 10 Norgesmestere fra regionen i ulike sykkeldisipliner og klasser i 2015.”

1
1

Leder Terje Johnsen

Regionen skal være bindeleddet mellom Norges Cykleforbund og de 70 klubbene som finnes i regionen. Vi er også nest størst region i forhold til antall medlemmer i klubbene som er rett under 8.000. I tillegg så ble det arrangert turritt i regionen hvor det var nesten 25.000 deltakere totalt. I tillegg så skal vi ikke glemme at regionen også skal bidra til økt aktivitet i klubbene. Stimulere rekrutteringen for barn og ungdom og legge til rette for at klubbene kan arrangere gode og trygge ritt, aktive ritt så vel som turritt. Vi må ikke glemme at turrittene utgjør en viktig inntektskilde for klubbene som igjen kan brukes til arbeid for barn og unge, utdanning av trenere og ikke minst dommere.

“Jeg skal ikke komme med noen programerklæring nå. Først skal Forbundstinget avholdes i Bergen siste helg i februar. Der skal SPD’en (Sykkelpolitisk dokument) behandles og godkjennes. Det vil ha betydning for hva vi skal jobbe med regionalt og hvordan. Det blir både spennende og utfordrende, og fortsetter; husk dette er et frivillig verv og all jobbingen skal skje på fritiden” avslutter Terje.

Øvrig styre består av:

  • Nestleder Vidar Roskifte (Arendal CC)
  • Styremedlem Frank Dovland (Kristiansand CK)
  • Styremedlem Cecilie Eliassen (Kristiansand CK)
  • Styremedlem May Britt Våland (Sola CK)
  • Styremedlem Jan Erik Johannessen (Sola BMX)
  • Styremedlem Anita Lunder (Stavanger SK) – ikke til stede på bilde