Hei alle! 

Klubben trenger stasjonære vakter.

Så langt er det flere i klubben som alt har tatt dette, men vi trenger flere ben å stå på for å sikre arrangering av fremtidige ritt lokalt.
– En stor takk til dere som allerede har tatt dette.

Strengere regler krever kursing av vakter for å arrangere sykkelritt.
Dette er blitt en stor utfordring for flere klubber, men er et krav som må følges.

Anbefaler ALLE som er generelt interessert i god trafikkforståelse og trafikksikkerhet om å ta dette kurset.

Det er en erfaring som er god og ha og kan gi økonomiske fordeler.

Stasjonærvakt Del 1 (Online) kan gjøres i flere etapper, så har man litt tid til overs her og der, er det grei skuring å gjennomføre.

Se info om påmelding under.

Stasjonære vakter – Del 1

E-læringskurs Del 1  – Stasjonær vakt
Logg inn dersom du har bruker fra før. Opprett bruker om ikke.
Kurset tar ca. 4,5 timer. Kan tas i så mange steg man ønsker. Når det er fullført, får man et kompetansebevis som må framvises på del 2.

Stasjonære vakter – Del 2 (Klasseromskurs)

Husk at del 1 må gjennomføres FØR dette kurset og at kompetansebevis må vises.
Undervisningen skal legge til rette for at deltagerne får kunnskaper om og reflekterer rundt hvordan de i rollen som privat vakt kan bidra til trafikksikkerhet både for syklende som deltar i sykkelritt på veg, samt god trafikksikkerhet og nødvendig fremkommelighet for andre trafikanter mens sykkelrittet pågår. Stasjonære vakter får med dette kurset utføre mange av politiets oppgaver og det er derfor viktig at en tar god tid og setter seg godt inn i stoffet.

Det anbefales at deltagerne bruker notatblokk under gjennomgangen av kurset til personlige notater og refleksjoner. 

Meld deg på stasjonær kurs DEL 2 – Strand Hotel Fevik, Løradg 23.mars