Sykling for alle

  • Alle skal føle seg velkommen i klubben
  • Mange på ulike nivåer kan trene sammen
  • Opplev gleden av å sykle sammen med andre

Verdier

  1. Fellesskap: godt sosialt miljø som inkluderer alle
  2. Respekt: vi viser respekt for alle
  3. Fart og utholdenhet i alt vi gjør i organisasjonen og idretten
  4. Idrettsglede for den enkelte og for fellesskapet

Breddeidrett

  • Vi er en breddeklubb, alle skal ha det gøy og føle tilhørighet
  • Vi fokuserer på rekruttering til sykkelsporten gjennom organiserte aktiviteter for barn/ungdom
  • Vi tilbyr et attraktivt aktivitetstilbud til alle aldersgrupper.

Ungdom

Damer

Herrer